การเสียภาษีอากร มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมากน้อยเพียงใด

ภาษี เป็น เงินที่ได้จากการหักจากรายได้ของประชนชนที่มีรายได้มาทั้งปีมาเป็นส่วนจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลเพื่อนำไปใช้สำหรับในการปรับปรุงประเทศ ซึ่งๆหน้าที่ของประชากรในทุกวันนี้ การเสียภาษีอากรเองก็เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของแนวทางการทำหน้าที่สามัญชนที่ดี เพราะเหตุว่าการเสียภาษีอากรนั้นจะหักไปใช้จ่ายเพื่อดูแลแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของเศรษฐกิจของสังคมให้ดำรงอยู่ได้  ซึ่งจำนวนเงินที่ราษฎรจึงควรจ่ายภาษีคำนวณจากค่าถัวเฉลี่ยรายได้ต่อปีของแต่ละบุคคล โดยมีลำดับดังต่อไปนี้ 1. รายได้ตั้งแต่ 0 – 150,000 บาท ไม่ต้องจ่ายค่าภาษีอากร 2. รายได้ตั้งแต่ 150,001 – 300,000 บาท จะต้องเสียภาษีอากร 5% จากรายได้ต่อปี 3. รายได้ตั้งแต่ 300,001 – 500,000 บาท จำเป็นต้องเสียภาษีอากร 10%จากรายได้ต่อปี 4. รายได้ตั้งแต่ 500,001 – 750,000 บาท จำต้องเสียภาษีอากร 15%จากรายได้ต่อปี 5. รายได้ตั้งแต่ 750,001 – 1,000,000 บาท จำต้องเสียภาษีอากร 20%จากรายได้ต่อปี 6. รายได้ตั้งแต่ 1,000,001 – 2,000,000 บาท จะต้องเสียภาษีอากร 25%จากรายได้ต่อปี 7. รายได้ตั้งแต่ 2,000,001 – 5,000,000 บาท จำเป็นต้องเสียภาษีอากร30% จากรายได้ต่อปี 8. รายได้ตั้งแต่ 5,000,001 บาทเป็นต้นไป จำต้องเสียภาษีอากร 35%จากรายได้ต่อปี จากจำนวนของการหักภาษีนี้ ทำให้มองเห็นได้ว่าถ้ายิ่งมีรายได้ต่อปีที่มีหลายชิ้นเท่าใด ก็จึงควรเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์รวมทั้งหน้าที่ของประชาชนที่ดี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มีอยู่ให้รัฐบาลได้รู้ จากการที่มียอดจ่ายภาษีที่จำเป็นต้องเสียของบุคคลจำนวนมากก็เลยนำไปสู่การหลบหลีกที่จะไม่จ่ายภาษีให้แก่รัฐบาล ซึ่งเกิดเรื่องแม้มีการทำก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่คนทั่วๆไปจะต้องมีการจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาล โทษมีตั้งแต่ว่าปรับไปจนกระทั่งติดคุก หรือแม้กระทั้งคนที่ไม่ต้องจ่ายค่าภาษีอากรเองนั้นถ้ามิได้มีการ แสดงยอดรายได้ทั้งปีให้แก่รัฐบาล ก็มีโทษปรับค่าปรับให้ เพราะเหตุว่ามีเจตนาที่จะปกปิดรายได้ของตน รวมทั้งจำเป็นจะต้องแสดงรายได้ทั้งปีให้กรมสรรพแขนได้รู้ สำหรับในการยื่นใบรายได้ทั้งปีที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรนั้น จะมียอดเงินรายได้ทั้งปี 120,000 บาทในเรื่องที่มีสถานภาพไม่มีคู่ ถ้าหากมีสามีภรรยาจะมียอดเงินรายได้ทั้งปี 220,000 บาท จำเป็นต้องที่จำต้องยื่นใบแสดงรายการภาษีให้แก่สรรพมือ เพื่อวิเคราะห์ กรมสรรพมือเป็นกรมที่ดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีของสามัญชนที่จะต้องมาจ่ายในแต่ละบุคคลรวมทั้งส่งต่อภาษีที่ได้รับมาให้แก่รัฐบาล เอาไปใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและก็ดูแลประเทศ  เพราะฉะนั้นแล้วการยื่นใบแสดงรายการภาษี หรือการจ่ายภาษีนั้นจำเป็นต้องทำเพื่อแสดงหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลเพื่อนำไปปรับปรุงและก็บริหารประเทศ ซึ่งการยื่นใบแสดงรายการภาษีเองนั้นทางกรมสรรพมือจะนำรายการภาษีของแต่ละบุคคลไปกระทำการทำประเมินรายได้ของสามัญชนโดยรวมของประเทศทำให้ได้รู้ถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจรวมทั้งการเป็นอยู่ในขณะนี้ว่าการเป็นอยู่เป็นในทางที่ดีไหมดีนั้นเอง